Lige hvad for noget…..

Bidrag til Dannerbladets potpuri om ligestilling

Ligestillingsdebatten anno2007 er en, hvor mændene hænger stadig i bremsen i stedet for at tage del i den kamp, som også burde handle om deres ret til barselsorlov og til at være hjemmegående husfar. Kom ud af buskene og deltag i svage mandslinger!

Det går på mange måder godt for ligestilling i Danmark, men fokus bør holdes på at det kan blive endnu bedre.

– Kvinder med anden etnisk baggrund står langt dårligere når det drejer sig om ligestilling i Danmark. Her skal søstersolidariteten tilbage.

– Særligt på ledelsesposter er kvinder underrepræsenteret, om end en række alfahunner de senere år har stukket hovedet frem og skabt forbilleder og nedbrudt fordomme.

Ligesom vi benchmarker på alle andre områder i samfundet, så bør vi sætte mål for ligestilling. Målet kunne være 30% kvinder på bestyrelsesposter i 2015 og 25% kvindelige ledere og forskere. Ambitiøst. både ja og nej, men i hvert fald en vej fremad, når kvoter er for fisk og mænd glemmer at tage deres del af ansvaret og slæbet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *