Idrættens ulige stilling

Det er som at løbe hækkeløb med blysko at være kvinde i DIF – Dansk Idræts Forbund. En ting er, at idrættens organisationer i høj grad lider af mangel på kvinder, noget andet er direkte at diskriminere de få der reelt er.

” Vi gik efter topfolk og kvalifikationerne frem for ligestillingen.” Det var formanden for DIF – Dansk Idræts Forbund – Niels Nygaards kommentarer til at DIF med udpegningen til en række udvalg på idrætsområdet havde ignoreret den lov om ligestilling der gælder for alle udpegninger til råd og nævn herhjemme og valgt at indstille mænd, mænd og atter mænd.

Mændenes rygklapperi i DIF nåede i weekenden nye højder og alle de gode intentioner som Formand Nygaard havde fremlagt ugen forinden fes ud som luften af en utæt ballon. Her havde han sat sig selv i spidsen for DIFs ligestillingsudvalg og proklameret at nu skulle ligestilling i DIF og de øvrige specialforbund i idrættens verden have langt højere prioritet.

Ligestillingen i dansk idræt blev sat i et rigtigt dårligt lys og stakkels den kompetente og velkvalificerede kvinde, der næste gang bliver indstillet. For hvem vil ikke mistænke DIF for at tale med to tunger. Ikke vanvittigt motiverede for de seje kvinder der heldigvis findes i dansk idræt om end de er i undertal.

Spørgsmålet er også hvor meget erfaring man skal have for at være erfaren. Og hvordan i alverden får man denne erfaring, når man aldrig har erfaring nok til at få en given post. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at ingen opnår erfaring uden de får chancen for at bevise deres værd. Og derfor nytter det absolut intet, at DIF arvler videre på indavlen istedet for at skabe karriere muligheder for næste generation af kvinder, såvel som mænd.

Jeg synes du skal genlæse din skåltale Niels Nygaard og så se om du ikke kan gøre det lidt bedre, når det drejer sig om at lade handling følge ord.

Blog indlæg bragt i Urban

En kommentar til “Idrættens ulige stilling

 1. Idrættens øvrige ulige stillinger

  Fem spørgsmål til kulturpolitikerne

  Op til valg til Folketinget den 13. november 2007 ønsker Kulturelle Samråd i Danmark at få belyst, hvordan de forskellige partier stiller sig til kulturpolitikken og foreningslivet med hen-blik på at informere vore medlemmer, der repræsenterer ca. ½ mio. kulturaktive over hele landet.

  Vi vil derfor bede dig om at svare på følgende spørgsmål:

  1. Idrættens organisationer fik i 2006 ca. 2,5 mia. kr. i støtte fra staten, hvorimod landsorganisationerne inden for det frivillige kunst- og kulturområde kun fik ca. 20 mio. kr. Vil du i højere grad tilgodese sidstnævnte område, når det drejer sig om tildeling af midler?

  2. Vil du arbejde for, at Tips- og Lottoloven ændres, således at pengene fordeles mere ligeligt mellem idrætten og det frivillige kunst- og kulturområde?

  3. Lokale- og Anlægsfonden støtter byggeri af idrætslig eller anden kulturel art, men i bestyrelsen, der også er fordelingsenhed, sidder kun repræsentanter for flg. foreninger: Dansk Ung-doms Fællesråd, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Firmaidrætsforbund og Friluftsrådet. Vil du sikre, at det frivillige kunst- og kulturområde også får en plads i Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse?

  4. Der er Kulturministeriets regi afsat penge til forskning i idrættens sundhedsgavnlige virkning. Vil du arbejde for, at der også bliver forsket i kunstens og kulturens ” sundhedsgavnlige” virkning?

  5. I forbindelse med de seneste tildelinger af midler til det frivillige kunst- og kulturområde har der været stille detaljerede krav til indhold og metode. Det tyder på mangel på tillid til, at ci-vilsamfundets egne på en ansvarlig måde evner at skabe gode aktiviteter. Vil du arbejde for, at der fremover udvises en større tillid over for det frivillige kunst- og kulturområde, og at foreningsautonomien i højere grad bliver respekteret, som beskrevet i ”Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige”?

  Venlig hilsen
  Kulturelle Samråd i Danmark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *