Den Ny Opera reddet!

Fredag var en smilets dag. Med en ekstraordinær bevillig på 4,5 millioner er den Ny Opera i Esbjerg sikret. Gennem møder, tæt dialog og hårdt politisk pres er det hen over sommeren lykkes os at sikre flere penge til egnsteaterområdet i Danmark. Et godt samarbejde mellem Venstre lokalt og i Folketinget har båret frugt.

Egnsteatrene – herunder den Ny Opera i Esbjerg – spiller en helt særlig rolle for at løfte teaterscenen i Danmark og sikre gode regionale kulturtilbud. I vores sind, er der ingen tvivl om at de kulturpolitiske bevillinger skal komme hele landet til gode. Kultur-Danmark er meget mere og andet end København og det Kongelige Teater.

Selv om det burde være naturligt, at hele landet får del i de kulturpolitiske investeringer viser erfaringen, at der hele tiden skal presses på.
Vi under København en særstatus, for København er vore alles hovedstad, men kulturbevillinger i København må ikke ske på bekostning af resten af det kulturelle Danmarkskort.

Med ekstrabevillingen til Egnsteatrene, herunder den Ny Opera, har vi sikret, at der også fremover er økonomi til såvel nye teaterprojekter som til at sikre, at allerede veletablerede teatre ikke får problemer fordi der pludselig er flere til at deles om den økonomiske kage.

Regeringens støtte til egnsteatrene bakker op om vores ønske. Siden 2000 er de statslige bevillinger til egnsteatrene steget fra 38 millioner til knap 70 millioner. Nu lykkedes det efter pres også at sikre den Ny Opera.

Indlægget er skrevet sammen med Jakob Lose, Næstformand i kulturudvalget, byrådsmedlem Esbjerg kommune (V)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *