PRESSEMEDDELELSE: Broer binder Danmark sammen!

13. juni 2007
 
Siden Danmark mistede Skåne, Halland og Blekinge har Danmark haft en dødvægt som har skævvredet landet. De senere på år er udviklingen accellereret. Set i det lys er der behov for at retænke hele den danske infrastruktur, så vi igen får landet til at hænge sammen og skabt en balance.
 
– Ligesom Storebæltsbroen har bundet landet sammen er der ingen tvivl om, at en Kattegatbro og en bro Bøjden-Fynshav bro vil have samme effekt. Og det bør ikke være et enten eller, men et både og, for kun derved sikrer vi et Danmark i balance.  Udtaler Mikkel Blønd Vestergaard, Folketingskandidat for de konservative og Ellen Trane Nørby, MF(V)
 
Ellen Trane Nørby, MF(V) og Mikkel Blønd Vestergaard sender en åben opfordring til at deres politiske kollegaer på Sjælland, Fyn og i Jylland støtter op om tankerne om broer, der binder Danmark sammen.
 
– Regeringen nedsatte i foråret en infrastrukturkommission, der skal kortlægge de trafikale udfordringer i Danmark. Infrastrukturkommissionen fik til opgave at tænke ikke bare 20, men også 40 år ud i fremtiden. Derfor er broer, der binder Danmark sammen en vision, der bør formuleres klart og indgå som en del af infrastrukturkommissionens arbejde.

Undersøgelser viser, at der allerede om få år vil være behov for en tvillingebro ved lillebælt og en udbygning af motorvejsnettet omkring såvel Vejle, herunder Vejle fjordbroen, som Kolding. En Kattegatbro og en bro Bøjden-Fynshav vil løfte presset på Lillebælt som flaskehals, spare billisterne som skal nord og syd på en masse kilometer til glæde for miljøet og skabet øget vækst i flere egne af Danmark fordi landet vil være bundet mere hensigtsmæssigt sammen.
 
– Broer, der binder Danmark sammen er en vision, ikke et fatamorgana. Netop nu hvor arbejdet med at fremtidsplanlægge Danmarks infrastruktur er sat i søen med Infrastrukturkommissionen, er det vigtigt, at der så også kommer de forslag på bordet, som ikke lever længere end en døgnflue i en daglig politisk sammenhæng. Første gang nogen foreslog Storebæltsbroen, blev der grinet. Se, hvor smukt den står der i dag og binder landet sammen. Slutter Mikkel Blønd Vestergaard, Konservative og Ellen Trane Nørby, MF (V)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *