Kulturen blomstrer

Svar på læserbrevsangreb fra Elsebeth Gerner Nielsen 

Elsebeth Gerner Nielsen glemmer at se hvad der sker i hendes egen baghave, når hun i sit læserbrev skriver, at politikerne på Christiansborg glemmer at alle danskere har behov for oplevelser og et frodigt kulturliv, men at det kun er storbyboerne der har adgang til det.

Det er jo ikke rigtigt at der ikke findes et frodigt kulturliv andre steder end i København. Blandt andet kan man jo se det ene store navn efter det andet, vælger at give koncert i Jylland fremfor København. At man ikke kan tilbyde opera, ballet mm. i alles baghaver, det har jo sine forklaringer.

Helt konkret beskylder EGN regeringen for at vi ikke hjælper de små biografer landet over. I forbindelse med filmaftalen sikrede vi, at er blev nedsat en følgegruppe af biograffolk som skulle komme med anbefalinger til konkrete initiativer. Når arbejdsgrupper kommer med deres anbefalinger kigger vi på det, for vi ønsker en kvalificeret debat fremfor hovsaløsninger taget ud af sammenhængen.

De små biografer lever også et unikt liv som en del af aktive lokalsamfund og den opbakning er hele grundlaget for de små biografers eksistens og uden den støtte kan man tage nok så mange initiativer fra Christiansborg, men det vil ikke batte.

Der er også mange steder, hvor kommunerne støtter op og det er jo netop basis for at der kan findes lokale løsninger over hele landet. Det er op til kommunerne hvordan de vælger at disponere over deres penge, og her er der eksempler på at kulturen ikke bliver glemt. Eksempelvis har man i Esbjerg valgt at bruge adskillige millioner på kulturinvesteringer, et overskud som der er kommet fra Esenet – som var en virksomhed ejet af kommunen  og sådan ser vi mange steder, at der satses på de kulturelle oplevelser. 

Elsebeth Gerner Nielsen negligerer de mange spændede kulturinitiativer, som findes i hele landet, når hun skriver, at der nærmest kun er kultur i hovedstaden. Jeg er sikker på, at fremtiden byder på endnu flere store oplevelser til danskerne i alle egne af landet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *