Uforståeligt Niebuhr!

Det var med stor forundring, at jeg læste Allan Niebuhr, MF (K) indlæg i JV 9/3. For det første fordrejer Niebuhr diskussionen totalt. For det andet ville det jo være meget lettere, hvis Niebuhr havde påvirket den konservative trafikminister så den aktuelle diskussion havde været overflødig.

Jeg arbejder i høj grad for bedre infrastruktur i Sønderjylland. Ikke at forglemme forbindelsen mellem øst og vest Sønderjylland, som i dag er helt uholdbar. I den aktuelle sag har jeg blot redeligt fremlagt de analyser og tal, som ligger til grund for, at den konservative trafikminister og partierne bag trafikaftalen for nuværende ikke finder, at der er det tilstrækkelige passagergrundlag for timedrift på strækningen Tinglev-Sønderborg. Målet må være at Alsions aktiviteter ændrer dette.

For Venstre er det vigtigt at få forbedret skinnenettet over hele landet, så vi undgår uregelmæssig togdrift og får mulighed for at øge togenes hastighed. Det er derfor regeringen sammen med RV og DF gav genopretningen af skinnenettet meget høj prioritet i den trafikaftale, de fire partier indgik sidste år. Det understregede vi så sent som i JV 3/3.

I Venstre ønsker vi at øge sporkapaciteten på den sønderjyske jernbane til dobbeltspor, så der skabes gode forbindelser til Tyskland og resten af Europa og bedre togforbindelser for brugerne.

Det var en aftale som den tidligere S-regering negligerede i midten af 90erne, og som vi nu igen tager seriøst. Og det er en prioritet som betyder meget for os i Venstre, fordi en god infrastruktur er vital for ethvert område. Vi kalder det veje til velfærd.

Desværre har den konservative trafikminister i et svar til Folketinget koblet dobbeltsporet i Sønderjylland sammen med Femern-forbindelsen. Det er jeg helt uenig i, for det er to forskellige projekter. Hvis Niebuhr er af samme opfattelse skulle han måske bruge sine kræfter på at overbevise sin partifælle trafikministeren frem for at skrive læserbreve mod mig. Så ville Sønderjylland stå bedre, og det ville være lettere at stå sammen om indsatsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *