Omstruktureringerne på biblioteksområdet

En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at kommunerne i 2007 reducerer biblioteksbudgetterne med 4 til 8 procent og nedlægger op imod 100 filialer. Det har udløst en debat om, hvorvidt de mange bibliotekslukninger går ud over den danske kultur og velfærd, og med Mogens Jensen (S) i spidsen har flere forsøgt at tegne et skræmmebillede af situationen og skarpt kritiseret kulturministeren. 

Men først og fremmest er og bliver bibliotekerne en kommunal opgave. Vi har en ganske fornuftig rammelov, der udstikker de overordnede linier for bibliotekerne. Og det er så op til kommunerne selv at udføre opgaven inden for de rammer. Hvis borgerne i den enkelte kommune således ikke er tilfredse, er det deres lokale politikere, de må protestere til, og ikke os på Christiansborg. Det kaldes det kommunale selvstyre.

Dermed ikke være sagt, at vi på Christiansborg ikke følger og interesserer os for udviklingen. For det gør vi! Og fakta er, at der er mange gode historier om, at besparelserne ikke nødvendigvis fører til forringet service. Tværtimod. En undersøgelse fra Århus viser, at det ikke betyder noget for an-tallet af lånere, hvorvidt der er et bibliotek i nærområdet. Folk søger hen til de biblioteker, der har det største udvalg og den bedste service. Lukninger af biblioteksfilialer kan derfor i mange tilfælde betyde ekstra ressourcer til de store biblioteksfilialer og en styrkelse af den service, borgerne efter-spørger.

Det er således ikke rimeligt at konkludere, at kommunalreformen alene har presset kommunerne ud i besparelser. Kommunalreformen har i høj grad fungeret som en kærkommen lejlighed til at få ryd-det ud i mindre hensigtsmæssige organiseringer og optimere en række serviceydelser. Eksempelvis har Brønderslev-Dronninglund Kommune besluttet at lukke seks små landsbybiblioteker og i stedet indføre en bogbus, da man betragter det som en bedre service. Et andet eksempel på at nå ud til alle borgere er at koordinere kommunens biblioteksservice med madordning, således at der sammen med mad tages bøger med ud til de ældre. I Fredericia bruges besparelserne ved bibliotekslukninger på en ”Idébutik”, et nyt bibliotek i Fredericia Idrætscenter, hvor folk i forvejen kommer. Og i Ny Slagelse Kommune fastholdes alle de fysiske betjeningssteder og en bogbus. Samtidig samles administration, udvikling og en række driftsopgaver, hvilket giver stordriftsfordele og besparelser samt flere ressourcer til den direkte serviceydelse.

Og de gode eksempler er mange flere. Det handler om at tænke kreativt og fremadrettet – og gerne tage ved lære af nabokommunernes erfaringer. Kommunalreformen har givet 98 stærke kommuner, hvor de fleste får en selvstændig kulturforvaltning med et stærkt fagligt miljø, i stedet for som tidli-gere, hvor kulturen ofte blot har været vedhæftet en børn- og ungeforvaltning. Derudover betyder de større kommuner også en udvidelse og styrkelse af samarbejdet mellem arkiv, bibliotek og museer (ABM-samarbejdet). Borgerne kan selvfølgelig også selv engagere sig aktivt; ildsjæle og udnyttelse af nærdemokratiet er ofte den bedste vej til de gode idéer og løsninger.

Torsdag den 11. januar er ”situationen for landets biblioteker” på dagsordenen i Folketinget. Vi ser frem til debatten og at få alle de gode argumenter og fakta frem i lyset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *