Er kirkerummet helligt?

Det er utroligt hvor langt en debat kan komme ud. Hvem skulle tro, at det kunne være så kontroversielt at foreslå, at det enkelte menighedsråd får ret til at disponere over kirkerummet og vurdere hvilke aktiviteter der skal være i rummet?

Debatten de seneste dage har vist, at det vil være alt fra gudsbespottelse til at blande sig i kirkens indre liv. Vor herre bevares.

Heldigvis er de henvendelser jeg ahr fået om sagen alt overvejende positive.

Men det som egentligt undrer mig mest er manglen på tillid:

Hvis man ikke har tillid til, at de mennesker som menigheden i sognet har valgt til menighedsrådet har fingeren på pulsen med hvad der rør sig i menigheden, og at de er de bedste til at vurdere, hvad det enkelte kirkerum kan bruge til, så har man åbenbart meget lille tillid til såvel meningheden som de mennesker som menigheden vælger.

Men ind hives den store retorik. Charlotte Dyremose taler om respekt for de gejstlige. Logikken synes at være: hellere lade bispen have veto i forhold til hvad der kan ske i den enkelte kirke end tiltro til de mennekser som lægger tid og krafter i menighedsrådet.

Jeg har tillid til at de mennekser, vi har valgt til at varetage menighedens ønsker, også er deres opgave moden.

Heldigvis er der rigtigt mange menighedsråd som allerede i dag arrangerer mange aktiviteter og bruger kirken som socialt, kulturelt og kirkeligt mødested.

Men det er måske netop denne, mange steder liberale tolkning af loven om, at kirkerummet kun må bruges til gudstjenester og andre handlinger med kirkeligt indhold, der får den kirkekonservative garde til at at råbe holdt. For tænk nu hvis det enkelt meninghedsråd havde nogle ideer som netop de ikke brød sig om!

Nej, fri os for den omklamring. Hvis Folkekirken fortsat skal være vores FOLKE-KIRKE, så skal den både kunne samle og forkynde. Og den skal være i samspil med det omkring sig liggende samfund. Det er netop derfor vi har menighedsråd og det ville derfor også være naturligt, at de fik råderet over kirkens rum. Jeg har i høj grad tillid til at det ansvar netop skal ligge hos det lokale og ikke hos bispen eller Charlotte Dyremose!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *