Der er styr på kræftbehandling

Når man læser om behandlingsgarantien på kræftområdet og især om sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens rolle i den sammenhæng, får man det indtryk, at regeringen og især Lars Løkke Rasmussen nærmest er ligeglade. Det er en helt urimelig fremstilling. Vi keerer os om hver eneste patient i det danske sundhedsvæsen. De historier, som er kommet frem de sidste par dage rører os dybt og netop derfor gør vi nu endnu en ekstra indsats. Vi har siden vi overtog regeringsmagten arbejdet målrettet for at sikre, at de helt urimelige ventelister som havde hobet sig op under Nyrups tid blev høvlet ned. Det er heldigvis lykkes. Der har ikke været en finanslovsforhandling under denne regering, hvor der ikke er introduceret nye initiativer for at nedbringe ventelisterne på kræftområdet. Regeringen har med Dansk Folkeparti opmærksomt behandlet kræftområdet fra dag 1.I 2002 blev second-opinion ordningen indført, i 2004 afsatte vi midler med DF til kræftforskning og nye behandlingsmetoder. I finansloven for 2005 afsatte vi betydelige puljer til bedre patientforløb, kapacitetsudnyttelse og lånerammer til bl.a. strålekanoner. I finansloven for 2006 afsatte vi 1,1 mia. kr. til den nye kræftplan II. Til det kommende år er der afsat en samlet låneramme på 1 mia. kr. til medicinsk udstyr som strålekanoner og scannere. Der er også afsat 300 mio. kr. primært til kræftmedicin.

Den målrettede indsats mærkes også tydeligt. Det glæder mig, at sygehusvæsnet i bl.a. Århus klart melder ud, at de ikke kan genkende, at de ikke opfylder deres behandlingsgaranti. Med ganske få undtagelser kan samtlige sygehuse i Danmark forundersøge og behandle alle kræftformer ved indlæggelse inden for to uger! Og som lederen af Rigshospitalet siger, så vil der næste år, når der opsættes 6 ekstra strålekanoner på Sjælland, være fuld kapacitet i hele Danmark. Vi kan altid søge at forbedre vores service i sygehusvæsnet , og desværre er der stadig enkelte meget uheldige historier om syge mennesker, der ikke får det optimale behandlingsforløb. Men derfra og så til at skildre kræftbehandling som kaotisk er urimeligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.