Giv reformen tid!

I den seneste tid har der været en heftig debat om fagligheden i den nye gymnasiereform. Særligt her i Information er bølgerne gået højt. Men debatten er hypotetisk.

Gymnasiereformen er end ikke trådt i kraft. Alligevel kan man høre dommedagsprofetier over hvor dårlig den er og hvor fantastisk det nuværende system er. Paradoksalt, når man ved, hvor mange unge, der med et sprogligt studentereksamensbevis i hånden har måttet tage ekstra fag for at blive optaget på en uddannelse. Men sådan er den indre logik desværre ofte i debatten. Det som altid har været udskældt bliver ved en reform og ændring altid fremhævet som bedre end det man bygger op.

I Information har man valgt at sammenligne det kommende antal gymnasieelever, der i deres studieretningsvalg allerede nu har et naturvidenskabeligt fag på A-niveau med det antal studenter, som i 2004 havde et på eksamensbeviset. Den sammenligning holder ikke, da eleverne endnu ikke har lagt sig fast på hvilket fag-niveau de ønsker i 3.g.

Beregningerne i Information viser et fald i ”naturvidenskabelige elever” med lidt over 1000. Til sammenligning havde JyllandsPosten den 31. marts en opgørelse over gymnasieelevernes valg, som viste en stigning i antallet, som havde valgt en naturvidenskabelig retning. Lad os se, hvem der får ret, når de første elever under den nye reform om tre år forlader gymnasiet. Til den tid kan vi så diskutere om der er behov for justeringer.

Hvad vi ved allerede nu er, at de kommende gymnasielever får større fleksibilitet og flere muligheder. Og de kommende gymnasieelever kan stadig nå at ændre deres studieretningsvalg efter det indledende forløb, ligesom de i 2.g. skal vælge hvilke(t) B-niveau fag de vil løfte til A-niveau.

At vi ikke allerede nu kan konstatere, præcist hvor mange elever, der får et naturvidenskabeligt fag på A-niveau er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Hvis man tror, at flere vælger naturvidenskabeligt når de tvinges til at vælge fra første dag, så kan man godt tro om. Tværtimod har vi nu med en debat som den, der foregår i medierne, og med kyndig vejledning fra gymnasiernes studievejledere rig mulighed for i løbet af gymnasieforløbet at fortælle gymnasieeleverne, hvor vigtige de naturvidenskabelige fag er. Så lad os nu give reformen tid til at virke, før vi drager til forhastede konklusioner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *