Velfærdsreformer

Regeringen har fremsat en ambitiøs, men realistisk plan for fremtidens finansiering og investering i Danmark. Vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet, vi skal have langt flere indvandrere på arbejde, for at investere i uddannelse og forskning.

Flere år på arbejdsmarkedet

150.000 flere mennesker skal i arbejde i 2040, 125.000 allerede i 2025.

Velfærdsreformerne bunder i velfærdsstatens finansieringsproblem. Vi bliver stadigt ældre. Det er faktum.

Derfor vil vi nænsomt justere tilbagetrækningsalderen. Efterlønsalderen hæves fra 60 til 63 år. Pensionsalderen hæves fra 65 til 67, som den jo faktisk også var indtil for få år tilbage.

Samtidigt i den anden ende af arbejdsmarkedet er universitetsstuderende 4,5 år længere om at blive færdige, end de kunne være. Vi vil barbere et enkelt år af disse 4,5 år.

Flere indvandrere i arbejde

Vi skal have 25.000 flere indvandrere i arbejde i 2010. Regeringen vil indføre løntilskudsordninger og mentorordninger på arbejdspladserne. Regeringen vil give kommuner penge til såkaldte jobkonsulentkorps, som tager den enkelte indvandrer ud på arbejdspladser med henblik på at skaffe jobs.

Der er altså tale om helt nye slags tiltag, som vi under ét kalder “håndholdt” integration. Vi er nødt til at tænke nyt.

Greencard ordning

Regeringen vil gøre det lettere at komme til Danmark, hvis man har kvalifikationerne til det, men sværere, hvis man ingen kvalifikationer eller forudsætninger har.

Vi skal tiltrække de klogeste hoveder i verden. Vi er i en global konkurrence. En IT-medarbejder er ikke bare en IT-medarbejder, forskere er ikke bare forskere, osv. Vi skal kunne tiltrække de bedste af de bedste, fordi vi lever i en global konkurrence.

Investering i uddannelse og forskning

Flere på arbejdsmarkedet skal skaffe 13 mia. kr., som skal finansiere de øgede udgifter på ældre-, omsorgs-, uddannelses-, og forskningssektoren, som vi vil opleve i fremtiden. Der er altså ikke tale om en spareøvelse. Tværtimod drejer det sig om at investere i Danmarks fremtid.

Regeringen vil bruge 1 mia. kr. ekstra i videregående uddannelser. Regeringen vil senest i 2010 bruge 1 % af BNP på forskning.

Alle unge skal have en ungdomsuddannelse, og mindst halvdelen af alle unge skal fremover have en videregående uddannelse. Samtidigt er tiden forbi, hvor man uddannede sig som ung. Voksen- og efteruddannelse styrkes.

Rettidig omhu er national omhu

Vi lever i historiske tider. Udlandsgælden blev afviklet under denne regering. Vi har rekordlav arbejdsløshed. Vi har rekordhøj gældsafvikling. The Economist Unit har på baggrund af interviews med over 4.000 erhvervsledere fra 23 lande kåret Danmark som det bedste land i verden til at etablere og drive virksomhed. The Centre for European Reform har kåret Danmark som den mest konkurrencedygtige vidensøkonomi i EU.

Regeringen kunne vælge at lade fremtidens generationer kæmpe med fremtidens finansieringsproblemer. Det ville bare være uansvarligt.

Rettidig omhu er ikke kun regeringens ansvar. Det er en national opgave, hvorfor jeg både håber og vil arbejde for, at vi kan samle et bredt forlig på begge sider af regeringen bag fremtidens velfærdssamfund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.