Velfærd med rettidigt omhu

Anders Fogh Rasmussen har præsenteret et af de mest velforberedt politiske projekter i den nyere danmarkshistorie. For to år siden blev Velfærdskommissionen nedsat, for et år siden blev Globaliseringsrådet nedsat, for et år siden blev der nedsat en arbejdsgruppe for at undersøge voksen- og efteruddannelse. Samtidigt har alle politiske partier og almindelige danskere diskuteret fremtidens velfærdssamfund.Regeringens udspil bygger på en kraftig investering i fremtiden, hvis finansiering står på to ben, nemlig længere tid på arbejdsmarkedet for alle, og langt flere indvandrere i arbejde.Finansiering

Regeringens udspil vil øge Danmarks økonomiske råderum på 13 mia. kr. Det er en vigtig pointe, at dette ikke er en spareøvelse, men tværtimod drejer sig om at finansiere fremtidens velfærdssamfund. Regeringen finder pengene til at finansiere de øgede udgifter til ældre, omsorg, uddannelse og forskning.

Vi bliver stadigt ældre. Derfor er der ikke noget magisk ved tallet 60 for efterløn og 65 for pension. Disse tal vil regeringen justere til 63 og 67 i 2017. Det berører ingen over 50, men min generation har mulighed for at planlægge en fremtid under andre forhold.

Vi vil have 25.000 flere indvandrere i arbejde i 2010. Det er ambitiøst, men realistisk. Vi vil tænke utraditionelt, fordi vi tror, der skal utraditionelle løsninger til.

Vi vil have løntilskudsordninger, men også mentorordninger på arbejdspladserne, hvor sidemanden kan hjælpe integrationen på arbejdspladsen. Vi vil finansiere jobkonsulenter i de hårdest belastede kommuner. Jobkonsulenter, som tager den enkelte indvandrer i hånden og tager ud på de enkelte arbejdspladser for at finde jobs. Det er en helt ny tankegang, som vi kalder “håndholdt” integration.

Investering

Vi lever i en stadig stigende global konkurrence. Det kræver kraftige investeringer i uddannelse og forskning.

Regeringen vil bruge 1 mia. kr. ekstra på videregående uddannelser alene. Tiden hvor man uddannede sig som ung, er dog for længst forbi. Derfor bliver voksen- og efteruddannelserne også styrket.

Samtidigt vil regeringen bruge 1 % af BNP på forskning i 2010. Det vil føre Danmark i forskningens verdensklasse, så vi også blive bedre til at tiltrække de bedste forskere.

Rettidig omhu

Udlandsgælden er afviklet, og vi har rekordlav arbejdsløshed. Vi lever faktisk i historiske tider. Det giver os muligheden for at justere os frem til en bæredygtig finansiering af fremtidens velfærdssamfund. Rettidig omhu er en national opgave, hvorfor jeg både håber og vil arbejde for et bredt forlig med parter på begge sider af regeringen.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *