CO2-auktioner skal fjerne biobrændselsafgift

Dansk Industri har beregnet, at staten vil opnå et provenu på ca. 800 mio. kr. ved at bortauktionere ca. 10 % af CO2-kvoterne.

Staten bør bruge provenuet på at få nedbragt CO2-udslippet, så vi i fremtiden kan sælge kvoterne til udlandet. Vi skal altså fastholde det miljømæssige sigte.

Det er derfor oplagt, at bruge de 800 mio. kr. på at fjerne den biobrændselsafgift, finansministeriet har vurderet kan finansieres med ca. 500 mio. kr.

Erhvervsmiljøvenlig

Fordelene ved at afskaffe biobrændselsafgiften er oplagte.

Vi har den miljømæssige fordel, som kommer os alle til gode.

Den miljømæssige fordel hænger også sammen med energiforsyningssikkerheden. Vi har en strategisk interesse i at frigøre os fra afhængigheden af olien fra Mellemøsten.

Endelig skaber det nye afsætningsmuligheder for bl.a. landbruget. De miljømæssige fordele hænger naturligvis også sammen med, at vi kan bruge landbrugets spildprodukter i vores energiforsyning.

Det haster

Vi er sjovt nok ikke de eneste, der kan se fidusen. I Tyskland, USA, Kina, Indien og Pakistan flyver der for alvor nye vinde.

Vi har den umiddelbare fordel, at vi har en know-how hos private entreprenører samt specialviden og patenter hos forskere fra bl.a. Novo Nordisk og DTU. Det giver os en forkant, men jo længere vi venter, desto længere kommer vores konkurrenter, og desto mere umuligt bliver det for de danske aktører at blive i Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *