Reform af læreruddannelse

Danmarks Lærerforening kritiserer, at der kan komme flere lærere ud af seminarerne med kun to linjefag. Hele sigtet med læreruddannelsesreformen er at opprioritere fagligheden i folkeskolen. Jo færre linjefag den enkelte lærer skal bestride, desto mere i dybden kan læreren gå med det enkelte fag. Det styrker fagligheden. Desuden sikrer aftalen om den nye læreruddannelse, at pædagogikken, såvel som didaktikken styrkes i alle fag.

Som professor Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pædagogiske Universitet siger, så vil der kommer flere dygtige lærere, som er bedre til at begå sig blandt elever. Per Fibæk Laursen hæfter sig især ved, at linjefagene styrkes, praktikken opprioriteres og adgangskravene skærpes til seminarerne.

Det er efter min mening også den væsentlige pointe, Per Fibæk Laursen rammer. Vi sigter mod at styrke fagligheden og praktikken. Praktikken vil på mange måder være skærsilden for den enkelte lærerstuderende. Man kan sagtens være dygtig til at suge faglig viden til sig, uden at man nødvendigvis er dygtig til at lære fra sig. Derfor er praktikken et meget væsentligt element i en læreruddannelse. Det skal derfor ikke være seminarerne, der afgør, hvordan den lærerstuderende klarede sig i praktikforløbet. Det skal praktikstedet gøre fremover.

Jeg er ked af, at Danmarks Lærerforening altid er imod. Det er dog væsentligt at hæfte sig ved, at det er Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Radikale, som står bag forliget. Det er næsten 90 % af Folketinget. Danmarks Lærerforening vil per definition have flere penge til folkeskolen og færre krav og betingelser. I Venstre ønsker vi brede forlig og styrke fagligheden i folkeskolen. Derfor behøver vi ikke altid at være enige med Danmarks Lærerforening.

En kommentar til “Reform af læreruddannelse

 1. “Jeg er ked af, at Danmarks Lærerforening altid er imod”

  Jeg må sige, jeg synes ovenstående citat passer meget godt på den opfattelse, jeg har af den førte politik fra de fleste af partierne. Jeg er selv skolelærer og det frustrerer mig så lidt politikere generelt gider lytte til lærerne. Jeg synes, det er arrogant af politikere (ingen nævnt, ingen glemt) at tro at de ved bedre end os, der trods alt står i skidtet hver dag. Den arrogance gør mig virkelig harm, men jeg skal prøve at styre mig her.

  Jeg kom heldigvis igennem læreruddannelsen, da man stadig uddannede sig til hele skoleforløbet. Det er jeg glad for; på den måde er jeg fleksibel og ikke fastlåst til en aldersgruppe resten af mit arbejdsliv… Jeg kom heldigvis også gennem uddannelsen, da man stadig kunne have 4 linjefag. Det er jeg glad for, for det er fuldstændig urealistisk at tro, at man kan sammensætte et lærerkollegium, så folk kun underviser i deres linjefag. Jeg underviser selv i 7 forskellige fag for tiden, og jeg er en af de heldige.

  I år har jeg lavet elevplaner for fire forskellige klasser uden at få en krone for det. Jeg har sendt indstillinger til PPR ang. to elever og indberetning for omsorgssvigt ang. en elev til kommunen i det forløbne år og ikke fået et eneste svar. Kommunerne er overbelastede og resultatet er at folkeskolen drukner i børn med omsorgssvigt og diagnoser, der aldrig bliver afklaret. Vores arbejdspres stiger og eleverne mistrives.

  Så kan det godt være, Danmarks Lærerforening altid er imod, men i det mindste lytter vores fagforening da til os – Af og til.

  Venligst Rikke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *