Når forfatningstraktaten læses på hovedet

Under overskriften “EU-afstemning” lykkes det d. 11/3 med den særlige DF-logik Søren E. Christensen (SEC) at finde mening i et nej til forfatningstrakaten. SEC mener, at EU skulle have besluttet at lade bestemte medlemslande stemme først for at presse mere skeptiske lande. Det er noget vrøvl. Folkeafstemninger er suverænt et nationalt anliggende. Danmark har selv valgt at vi i Danmark skal stemme den 27. september. Derefter postulerer SEC, at forfatningstraktaten erstatter Grundloven. Forfatningstraktatens art. I-5 behandler specifikt dette punkt. Artiklen har fået navnet Christophersen-klausulen, fordi den er forfattet af den tidligere Venstre-formand og danske kommissær Henning Christophersen. Christophersen-klausulen beskriver, at forfatningstraktaten skal respektere de nationale grundlove. Forfatningstraktaten forbyder ganske enkelt EU at lovgive imod nationale grundlove. Til sidst slår SEC et slag for et funktionsdygtigt Folketing, i stedet for et EU som ikke engang kan samles om stormbølger og krig. Det er jo klart for enhver, at det danske Folketing ikke selv kan løse de problemer, SEC selv opstiller. Det er netop ved en øget koordinering på udenrigspolitikken, at forfatningstraktaten giver EU værktøjer til at leve op til sit ansvar for fred og naturkatastrofer i verden. Forfatningstrakaten styrker også de nationale parlamenter i EU-beslutningsprocessen. De nationale parlamenter får ansvaret for at kontrollere, at nærhedsprincippet overholdes. Det betyder bl.a., at lovforslag sendes direkte til de nationale parlamenter, når de sendes til regeringerne og EU’s egne institutioner, og de nationale parlamenter får mulighed for selv at komme med indsigelser. SEC må derfor have læst forfatningstraktaten på hovedet. Det er i allerhøjeste grad i Danmarks interesse, at vi stemmer ja til forfatningstraktaten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *