Folkeskolens formål styrkes

Stig Brostrøm fra Danmarks Pædagogiske Universitet er under overskriften “Folkeskolen: Væsentlige ord forsvinder” bekymret for folkeskolens nye formålsparagraf. Undervisning på elevernes præmisser forsvinder, fordi “Det lugter for meget af ‘rundkreds'” ifølge SB.

SB fremfører bl.a., at “»folkeskolen skal fremme elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder«” bliver til “»give eleverne kundskaber og færdigheder«”. SB hæfter sig ved, at tilegne sig er skåret ud. SB burde i stedet hæfte sig ved, at fremme er blevet til give. Regeringen har som erklæret målsætning, at fagkundskaberne i folkeskolen skal øges. Derfor skal faglighed ikke bare fremmes, den skal gives.

SB har ret i at ord betyder noget. Derfor vil regeringen gerne understrege, at det drejer sig om at øge fagligheden. At give faglighed, i stedet for at fremme faglighed, betyder dog ikke, at undervisningen ikke skal foregå på den enkeltes præmis. Undervisning må nødvendigvis altid foregå på den enkelte elevs præmisser, fordi det nu engang kun er den enkelte elev, der kan tilegne sig selv ny viden.

Jeg håber naturligvis, at alle folkeskolelærere læser formålsparagraffen med samme ildhu som Stig Brostrøm. Målsætningen skulle meget gerne skinne klart igennem, men det er nu engang den enkelte lærer, som må tilrettelægge undervisningen på den enkelte elevs præmis – det kan formålsparagraffen trods alt ikke gøre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *