Flere indvandrere i arbejde

Regeringen arbejder målrettet for at få 25.000 flere indvandere i arbejde inden 2010. I Venstre mener vi, at fast arbejde er nøglen til succesfuld integration. I dag er Arbejdsløsheden blandt indvandrere fra tredjeverdenslande for høj til at vi kan tale om en succesfuld integration. Derfor må alle påtage sig et ansvar. Offentlige såvel som private arbejdspladser.

Amternes og Kommunernes Forskningsenhed (AKF) har i en netop afsluttet rapport konkluderet, at introduktionsforløbet, der blev indført i 1999 ikke har virket. Kun 28 % af forløbne er blevet afsluttet med fast beskæftigelse for udlændinge.

Tårnby kommune er tre gange i træk blevet kåret som den mest effektive kommune i udlændingeintegration. Det er derfor frugtbart at følge Tårnbys eksempel. Det udslagsgivende for succesfuld integration i kommunerne er politisk prioritering, hurtige tilbud og private aktivering.

Fra 2001 er det lykkedes regeringen at bringe 15.000 indvandrere i arbejde. Vi har indført en bonus på 30.000 kr. til kommuner, der gennemfører et succesfuldt integrationsforløb. Danskundervisningen er blevet gjort mere fleksibel og aktiveringen blevet rettet med de private tilbud.

Desto mere er det problematisk, at kommunernes og AF opsøgninger af private virksomheder for indvandrere er faldet markant fra 65 % til 48 %. Vi har den laveste arbejdsløshed i over 30 år, vi har direkte mangel på arbejdskraft i flere sektorer, derfor er det helt uacceptabelt at aktiveringsarbejdet ikke styrkes, men svækkes.

Vi bør alle bruge Muhammed-krisen til at øge integrationsarbejdet. Jeg kan derfor kun bakke formanden for Dansk Handel og Service Poul Erik Pedersen op, når han opfordrer danske virksomheder til at ansætte flere indvandrere. Poul Erik Pedersen er direktør for engrosvirksomheden Metro, som har øget indvandrerandelen fra 0 til 20 % på tolv år. Poul Erik Pedersen opfordrer danske virksomheder til at ansætte bare en enkelt medarbejder med indvandrerbaggrund. Når de konstaterer, at det ikke skaber problemer, så ansæt én mere, og én mere, osv.

En undersøgelse fra Institut for Konjunktur-Analyse viser, at kun 1 % har haft problemer i forhold til religion, mens ingen af de 1001 undersøgte virksomheder har haft problemer med tørklæder på muslimske kvinder.

Vi er godt på vej, men må fortsætte det gode arbejde. I øjeblikket arbejder Folketinget på integrationsforliget mellem V, K og DF. Det indebærer bl.a., at unge mellem 18 og 25 får tilbudt uddannelse i stedet for passiv kontanthjælp. Samtlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år får genoptaget deres sag og ret til løbende aktiveringstilbud.

Vi har bl.a. skabt en rekordlav arbejdsløshed og gældafvikling i Danmark. Den udvikling er ikke kommet af ingenting, lige som den ikke vil fortsætte af sig selv. Vi fører med sikker hånd Danmark i en fortsat positiv økonomisk udvikling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *