Dansk designpolitik, der batter!

Da resultaterne af det kreative topmøde View Summit (28/9) blev offentliggjort hos Dansk Design Center sagde DI’s direktør Hans Skov Christensen ifølge Dagbladet Børsen, at ”Regeringen bør formulere en decideret designpolitik, hvor uddannelse, virksomheder, vidensinstitutioner og designere er forbundet tæt.” Jeg kunne ikke være mere enig. Det er positivt, at DI nu går i front. Design er nemlig ikke blot en del af dansk kunst og kulturhistorie, men en også aktiv del af en fremadrettet og innovativ erhvervspolitik.

Venstres kulturoplæg, ”Det kulturelle potentiale”, behandler netop det enorme kreative potentiale i Danmark, som kan skabe vækst og arbejdspladser under de rette betingelser. Vores størrelse til trods har Danmark produceret nogle af verdens bedste designere, og der ligger et enormt vækstlag af dygtige designere i Danmark. Designbegrebet har udviklet sig enormt gennem de senere år og handler i dag også om konkurrencefordele, virksomheders strategi, signaler og brand. INDEX2005 er et glimrende eksempel på dette og INDEX2005 har skabt et fokus og momentum som vi skal bygge videre på.

Venstre har formuleret flere politiske tiltag, der nu også følges op fra regeringsside, hvor kulturministeriet og erhvervsministeriet i samarbejde har samlet en række nøglepersoner indenfor design og erhverv, som allerede til december skal komme med klare anbefalinger til hvordan vi i Danmark kan skabe en kraftfuld og sammenhængende designpolitik.

Vi ser også gerne en etablering af et Center for Oplevelsesøkonomi. Oplevelsesindustrien omfatter bl.a. turisme, kulturoplevelser og design. Oplevelsesindustrien omsætter for ca. 175 mia. kr. (7 % af den private omsætning), fuldtidsbeskæftiger ca. 170.000 mennesker (12 % af fuldtidsbeskæftigede) og eksporterer for 68 mia. kr. (16 % af dansk eksport). I Venstre mener vi, at et Center for Oplevelsesøkonomi ført og fremmest bør tage initiativer til at kortlægge vækstdynamikken i oplevelsesindustrien. Det skal bruges til at formulere behov indenfor forskning i oplevelsesøkonomi samt beskrive et relevant uddannelsesforløb. Et af de væsentligste problemer er det manglende sammenspil mellem kreative kulturfagpersoner og dygtige erhvervsfolk. Vi har brug for brobyggere mellem disse to verdener og vi har brug for at få konkretiseret området, så der ikke blot bliver tale om en modedille, en bobbel af varm luft, hvor alle taler i koder og buzzwords.

I Venstre bakker vi meget op om initiativer som View Summit, og jeg kan erklære mig helt enig med Hans Skov Christensen, både hvad angår behovet for en dansk design politik, men også tankerne om et stærkt Dansk Design Center i centrum for videreudviklingen af det kulturelle potentiale. Danmark have en designpolitik, der batter!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *