Sats eller forsvind

Lederen i Berlingske mandag d. 18. april “Fogh skal ikke være chef i Danmark A/S” har en rigtig pointe, nemlig at hvis man vælger at satse, kan man satse forkert. Konkret har regeringen udpeget bio-, nano- og IT-teknologi som de tre hjørnesten i Danmark som verdens mest konkurrencedygtige vidensøkonomi.

Berlingske kritiserer med andre ord “pick the winner”-strategien. Man skal i stedet lade markedet finde vinderen. Det er en god pointe, som statsministeren allerede selv har udtrykt, men kæden hopper af, når Berlingske siger, at man heller ikke taber, hvis man ikke satser. Det er simpelthen forkert. Hvis vi ikke tør satse, taber vi, fordi de andre satser. Hvis vi ikke tør satse, vil vi falde bagud selv på områder, hvor vi i dag har en førerposition, fordi vi vil blive overhalet af de andre.

Hverken statsministeren, regeringen eller Venstre har ambitioner om at dirigere bestyrelserne i private virksomheder. Det er forfejlet at antyde, at Danmarks liberale statsminister går i retning af at nationalisere erhvervslivet. Erkendelsen som statsministeren også præsenterede på Venstres landsmøde er, at vi bliver nødt til at fokusere på et samspil mellem det offentlige og det private.

Dansk konkurrenceevne bunder i mere end marginalskat. Vi har et meget fleksibelt arbejdsmarked, bl.a. fordi vi har et stærkt, socialt sikkerhedsnet. Forskning og uddannelse er i høj grad offentlig finansieret. Det er bare eksempler på elementer, som spiller en måske større rolle i dansk konkurrenceevne end marginalskatten. Derfor er Danmarks statsminister også nødt til at sætte sig i spidsen for en samlet satsning. Der skal ganske enkelt være en rød tråd i indsatsen om at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige vidensøkonomi, og her spiller den offentlig sektor altså også en betydelig rolle.

Men derfor er det ikke ensidigt enten-eller. Højteknologifonden er koncentreret om de tre hjørnesten bio-, nano- og IT-teknologi, men som formanden for fonden, Danfoss Direktør Jørgen Mads Clausen også har udtalt, så er alle gode ideer og projekter velkomne. Som kulturordfører for Venstre arbejder jeg på, hvordan vi kan sikre at vi i Danmark satser mere på oplevelsesøkonomien og på at sikre, at den danske kulturpolitik breddes ud, geografisk, såvel som folkeligt breddemæssigt. Højteknologi og kultur er ikke modsætningsfyldt, men kan netop underbygge og supplere hinanden. En af Richard Floridas pointer i “The Rise of the Creative Class” er, at det mere drejer sig om at skabe et “menneske-klima”, da kreative og innovative mennesker er forudsætningen for at der skabes resultater og dermed et “erhvervsklima”. Det er en vigtig pointe, at det er mennesker, der skaber teknologi, og derfor skal vi også holde “menneske-klima” for øje. Oplevelsesøkonomi er fundamentet for “menneske-klima”, og derfor er oplevelsesøkonomi ikke en modsætning til højteknologi, men forstærker indsatsen i at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtig vidensøkonomi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *