Kunsten at blæse og have mel i munden samtidigt

Under overskriften “Forfatningstraktat handler om magt” forsøger DF’s lokalformand Søren E. Christensen (SEC) igen at fordreje traktaten. SEC angriber stemmevægten samt manglende husstandsomdeling og effektivitet i EU’s beslutningsproces. SEC postulerer, at store lande får 22 %’s stemmevægt, mens de små må nøjes med 1 %. Forfatningstraktaten gør netop op med stemmevægtene i Ministerrådet. I stedet for at hvert land er udrustet med en bestemt vægt af stemmer, bliver der talt hoveder og befolkningstal i forsamlingen. Et såkaldt kvalificeret flertal skal således både bestå af et flertal af antallet af lande samt 65 % af befolkningen. Så når SEC hiver tallet 22 % op af hatten, er det, fordi han har fundet en landekonstellation, der udgør 22 % af befolkningen. SEC må selv redegøre for, hvordan det kan fordrejes til udemokratisk. SEC slutter sig til hylekoret, der vil have en statsfinansieret husstandsomdeling af traktaten. Det er jeg imod, fordi jeg mener, det er spild af penge. Hvis man ikke engang gider at ringe 3337 3337 til Folketingets EU-oplysning for modtage den gratis med posten, er det mere end tvivlsomt, at man gider at læse den. SEC brokker sig også over, at EU ikke tilfredsstillende kan varetage miljø, arbejdspladser og fredsbevarende missioner. Men hvad er det SEC vil? Mener han, at Danmark kan løse grænseoverskridende miljøproblemer alene? kan skabe arbejdspladser alene? Og klare fredsbevarende missioner alene? Hvad tænker SEC på, når han brokker sig over EU’s miljøpolitik? Er det habitatsdirektivet, som bevarer forskellige naturtyper, dyr og planter? Er det vandrammedirektivet, som sikrer vandkvaliteten i grundvandet? Eller er det det enorme oprydningsarbejde i Central- og Østeuropa, SEC mener, Danmark skulle have klaret på egen hånd? SEC vil have, at EU skal skaffe arbejdspladser. I Venstre mener vi, at arbejdsmarkedspolitik skal forblive et nationalt anliggende. Den såkaldte Lissabon-strategi har som målsætning, at nå et beskæftigelsesniveau på 70 % i år 2010 i Europa. Det når vi ikke ser det ud til. Men det er et suverænt nationalt anliggende, og det er medlemslandene, der skal tage sig sammen. At de ikke har gjort det hidtil er dybt beklageligt. Hvis SEC insisterer på, at det er EU, der skal skabe arbejdspladser, må SEC give Kommissionen kompetencerne over det danske arbejdsmarked. Han kan ikke brokke sig over manglende handling og samtidigt fraholde EU kompetencen. Det svarer til at blæse og have mel i munden, og det er useriøst. Af samme grund er det også useriøst, når SEC ikke mener, at EU kan håndtere fredsbevarende missioner, men samtidig ikke vil have en EU-udenrigsminister til at styrke koordinationen mellem landene, og i øvrigt ikke vil afskaffe forsvarsforbeholdet, som forhindrer dansk deltage i europæiske fredsbevarende missioner. SEC må til at vælge: Vil han blæse eller have mel i munden?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *