Fodboldkultur

Superligaen har taget hul på forårssæsonen. Som optakt til sæsonpremieren præsenterede politiet deres rapport om bekæmpelse af hooliganisme i Danmark. Baggrunden var, at Københavns Politis såkaldte hooligan-patrulje (enhed S-100) konfiskerede en videooptagelse fra nogen FCK-fans, som viser, at fodboldvolden er langt mere organiseret, end politiet hidtil har antaget. Rogan Taylor, leder af Fodboldens forskningsenhed ved Liverpool Universitet, har meget levende beskrevet adfærden i den engelske hooliganisme. Taylor beskriver tre arketyper i hooliganisme: Efterløberne, bøllerne og voldsfanatikerne. Bøllerne er dem, vi klassisk forstår ved hooligans. Omtåget af alkohol er de altid frisk på et rask slagsmål. Efterløberne er fascinerede af fodboldvolden, hvorfor de løber efter bøllerne. Voldsfanatikerne er den mest interessante – eller bekymrende – gruppe for Taylor. Deres eneste formål er volden. Fodbolden er de mindre optaget af. De drikker ikke alkohol omkring fodboldkampe. De ønsker at være helt skarpe op til et slagsmål. Ifølge Tayler er medløberne klart den største gruppe, efterfulgt af bøllerne. Taylor tør ikke estimere voldsfanatikernes antal, men de er den absolut mindste gruppe. Vi har i Danmark langt fra nået engelske højder. Heldigvis. Voldsfanatikerne lader ikke til for alvor at have slået igennem i Danmark. Danmarks de facto ‘fodboldprofessor’, den tidligere Brøndby-træner Birger Peitersen, mener, omdrejningspunktet i dansk hooliganisme er det at kunne organisere et slagsmål. At organiseret kunne undvige og ‘snyde’ politi og vagter. Det er altså i mindre grad selve volden, der er omdrejningspunktet. Men vi skal bare kigge over bæltet til Sverige. Her når fodbold hooliganismen brutale højder. I forbindelse med kampen mellem Malmö og Djurgården blev stortorget i Malmö forvandlet til noget som minder om undtagelsestilstand. I påsken oplevede Stockholm et voldsorgie i forbindelse med kampen mellem Djurgården og Hammarby. Det er en udvikling vi skal gøre hvad vi kan for at undgå i Danmark., så det er rart at se, at politiet er på forkant med udviklingen. Debatten om de økonomiske omkostninger kommer vi heller ikke udenom. Det er en helt relevant og nødvendig debat. Hvem skal betale politiets omkostninger ved fodboldkampe? Skatteyderne eller ballademagerne? I forbindelse med balladen omkring kampen i Esbjerg udtalte fodboldforbundet, at det der blev betalt i moms af billetterne, og at det var en indtægt i statskassen, der kunne betale for politiets indsats. En logik, som ført til ende vil betyde, at alle forbrugere kan smadre et vindue i butikken og sige, at reparationen svarer til det de har betalt i moms. Det er urimeligt hvis fodboldballade skal ligge skatteyderne til last. Klubberne bør påtage sit et større ansvar. Politiet har i sin rapport et meget konstruktivt forslag, nemlig at lade gæstende klubber komme med deres egne vagter. Det er altid lettere for vagterne at styre deres ‘egne’ fans. Vagterne kender som regel ballademagerne i forvejen. Ved en øget koordinering mellem klubber og politiet, kan de brodne kar i fan-kulturen holdes udenfor fodboldkampene. Det vil kunne bidrage positivt til at gøre fodboldvolden mindre attraktivt for både bøllerne og især efterløberne. Selvfølgeligt vil det betyde en udgiftsforøgelse for klubberne. Men fodbolden er på godt og ondt kommercialiseret i Danmark. Derfor er det kun rimeligt, at klubberne påtager sig et større ansvar. DBU har også vist positive tilkendegivelser i den henseende. Selvfølgelig er og bliver politiets ansvar at sikre ro og orden. Derfor bør en del af opgaven, som handler om den almindelige rolige gennemførelse af et arrangement, afhjælpning af trafikalt kaos og andre opgaver, der følger med store begivenheder, løftes af samfundet. Et andet element er, at fodboldvolden også findes udenfor stadions. Også har har politiet en opgave at løfte. Det er forkert udelukkende at gøre det til et spørgsmål om kroner og øre og millimeter udregninger, for det er overordnet i vores alles interesse, at vi også fremover kan gå til fodbolf i en fredelig atmosfære, hvor man kan drikke en øl, eller to, råbe højt og more sig uden at frygt for liv og lemmer. Vi er og skal være på forkant med fodboldvolden i Danmark. Danskere valfarter til stadions over hele landet, og børnefamilier udgør en stor del af den danske fodboldkultur. Ballademagere skal ikke have lov til at ødelægge fodboldens underholdningsværdi. Derfor er vi og skal være på forkant med udviklingen af dansk hooliganisme, så det ikke udvikler sig til engelske eller svenske tilstande.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *