Styrk ligestillingen i Europa

På Kvindernes Internationale Kampdag, d. 8. marts 2005, foreslog EU’s ligestillingskommisær Vladimir Spidla et europæisk institut for ligestilling. Det er meningen, at instituttet skal spille en afgørende rolle i give den nødvendige ekspertise for at udvikle ligestillingspolitik i EU-landene. Instituttet forventes etableret i 2007 med et budget på over 50 millioner Euro årligt. Forslaget kommer i forlængelse af EU’s mangeårlige indsats for ligestilling i Europa. Den direkte baggrund for forslaget skal findes i det europæiske charter for menneskerettigheder, som blev vedtaget i år 2000 som en politisk hensigtserklæring. Det er glædeligt at se, at EU arbejder målrettet også med politiske hensigtserklæringer. Med forfatningstraktaten bliver ligestilling juridisk en fast del af EU’s værdier og målsætnng, uanset hvilke personer der forvalter i EU’s institutioner. Manglende ligestilling i Europa drejer sig ikke kun om for hårdhændede politifolk i Tyrkiet eller løndiskrimination i Syd- og Østeuropa. Faktisk er lønforskellen mellem kønnene mindre i lande som Portugal og Italien end i Danmark. Andelen af kvinder blandt erhvervstopledere i Danmark er 4% og under 1/3 af kommunalpolitikerne i Danmark er kvinder. I universitetsverdenen er ca. 20% af forskerne kvinder, mens kun ca. 10% af professorerne er kvinder. Det er tal, som signalerer, at der er en strukturel skævvridning. I Danmark ynder vi at bryste os af at være et foregangsland på ligestillingsområdet. Men desværre er andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i erhvervslivet tilbagegående og lønforskellen har ikke udlignet sig. At hvile sig på laurbærene er uholdbart. Socialforskningsinstituttets rapport “Velfærdspolitik i et nyt Europa” slår fast, at “Siden Danmark indtrådte i EF i 1973 er alle love, der har styrket kvinders ligestilling kommet fra EU”. EU spiller altså en afgørende rolle for ligestillingen, også i Danmark. Et ja til forfatningstraktaten vil være en styrkelse af ligestillingen i hele Europa, herunder Danmark. Men et ja er bare ét skridt og det bør lede til flere og mere ansvar og opmærksomhed fra såvel mænd som kvinder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *