Uddannelse i bredden

Veluddannede, selvstændige, iderige og kreative mennesker. Det er hvad vi skal bygge morgendagens velfærd på. Bedre uddannelse til alle er en forudsætning. Det er regeringens målsætning, at mindst 45% gennemfører en videregående uddannelse i 2010, og mindst 50% i 2015. I dag er tallet 42%. Hurtigere gennem uddannelsen. I dag er gennemsnitsalderen 29 år for færdiguddannede kandidater. Kan vi bringe gennemsnitsalderen ned med bare 1 år, vil det i 2010 betyde 5.000 arbejdspladser alene på den konto. Men i en global verden kan vi ikke have et todelt samfund med en elite, der kan det hele, og en restgruppe som er overladt til sig selv. Det er ikke bare menneskeligt uforsvarligt, men også uden bæredygtigt i et moderne velfærdssamfund. Derfor er det på alle måder problematisk, at mere end hver sjette unge aldrig gennemfører en kompetencegivende uddannelse. En sjettedel forlader folkeskolen uden brugbare læsefærdigheder. Ikke alle er bogligt indstillet. Mesterlæren styrkes så unge med hænderne på rette sted får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. I en global verden er omstillingsevne et nøgleord. Manuelt arbejde i konkurrence med i Kina og Indien er meningsløst. Vi må forvente, at samlebåndsproduktion og standardløsninger i stigende omfang bliver udfordret af omverdenen. Nogle steder med outsourcing som følge. Danskere, der bliver ramt af globaliseringens sociale slagside, må ikke tabes på gulvet. Voksen- og efteruddannelse vil spille en stadig vigtigere rolle i fremtiden. Her er det vigtigt at forstå, at det er uforsvarligt at vente med efteruddannelse til skaden er sket. Hver enkelt af os har også et personligt ansvar for at sikre opkvalificering. Regeringen har allerede indledt samtaler med arbejdsmarkedets parter og i fællesskab nedsat et udvalg, som inden udgangen af i år skal præsentere forslag til, hvordan vi sikrer livslang opkvalificering og uddannelse til alle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *