Uddannelse i bredden

Danmarks vigtigste ressource er mennesker. Veluddannede, selvstændige, iderige og kreative mennesker. Det er hvad vi skal bygge morgendagens velfærd på. Derfor skal vi have flere gennem en videregående uddannelse. Det er regeringens målsætning, at mindst 45% gennemfører en videregående uddannelse i 2010, og mindst 50% i 2015. I dag er tallet kun 42%. Vi skal også have unge gennem uddannelsessystemet hurtigere. I dag er gennemsnitsalderen 29 år for færdiguddannede kandidater. Der kan være mange grunde til at studietidsforlænge, men generelt er det i alles interesse, at den enkelte afslutter sit uddannelsesforløb så hurtigt som muligt. Kan vi bringe gennemsnitsalderen ned med bare 1 år, vil det i 2010 betyder 5.000 arbejdspladser alene på den konto. Derfor vil regeringen tilpasse SU-systemet for at tilskynde en hurtigere afslutning af især specialeskrivning. Men i en global verden kan vi ikke have et todelt samfund med en elite, der kan det hele, og en restgruppe som er ladt til sig selv. Det er ikke bare menneskeligt uforsvarligt, men også uden bæredygtigt i et moderne velfærdssamfund. Derfor er det på alle måder problematisk, at mere end hver sjette unge aldrig gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Det er også en sjettedel, der forlader folkeskolen uden brugbare læsefærdigheder. Det er ikke alle, der er boglig indstillet. Derfor skal mesterlæren genindføres så unge har mulighed for hurtigt at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. I en global verden er omstillingsevne et nøgleord. Manuelt arbejde i konkurrence med i Kina og Indien er meningsløst. Vi må forvente, at samlebåndsproduktion og standardløsninger i stigende omfang bliver udfordret af omverdenen. Nogle steder med outsourcing som følge. Danskere der bliver ramt af globaliseringens sociale slagside, må ikke tabes på gulvet. Voksen- og efteruddannelse vil spille en stadig vigtigere rolle i fremtiden. Her er det vigtigt at forstå, at det er uforsvarligt at vente med efteruddannelse til skaden er sket. Hver enkelt af os har også et personligt ansvar for at sikre opkvalificering. Regeringen har allerede indledt samtaler med arbejdsmarkedets parter og i fællesskab nedsat et udvalg, som inden udgangen af i år skal præsentere forslag til, hvordan vi sikrer livslang opkvalificering og uddannelse til alle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *