Danmark i den globale økonomi

Vi lever i en stadig mere åben, international økonomi, hvor vi handler, rejser og lever mere med hinanden. Det har sine klare fordele. Både for det enkelte menneske og for landet, som lever af den vækst, vi skaber ved samhandel med omverdenen. Uden den vil Danmark blive mindre og fattigere. Udfordringen ved en global økonomi er, at konkurrencen skærpes internationalt. Vi hverken kan eller skal konkurrere på løn og arbejdsvilkår – det bliver vi kun fattigere af. Vi skal konkurrere på viden, ideer, omstillingsevne, kvalitet og i det hele taget finde bedre løsninger. Når de andre er billigere, skal vi være bedre. Danmarks vigtigste ressource er mennesker. Veluddannede, selvstændige, kreative og opfindsomme mennesker. Netop derfor har vi fra V og Ks side fremlagt et regeringsgrundlag, som afsætter flere midler til at fremtidssikre det danske samfund. Vi skal satse hårdt på uddannelse i bredden og forskning i dybden. Vi skal forbedre erhvervsvilkårene og føre en aktiv Europapolitik. Det er en grundlæggende forudsætning for et dansk velfærdssamfund i en global økonomi. Vælgerne gav os et fornyet mandat. Nu tager vi fat på udfordringen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *