Dyrevelfærd

27/11 anbefaler Johs. Schneider et nej til forfatningstraktaten, fordi Ministerrådet har vedtaget en politik for dyrevelfærd, som viser skellet mellem nord og syd i Europa. Hvorfor undlod lande som Sverige, Tyskland og Belgien at stemme? Fordi den vedtagne lovgivning faktisk er en forbedring, men i så ringe omfang, at de ikke vil stemme for den. Det er enormt kedeligt, at vi ikke nåede længere for dyrevelfærden i denne omgang, men at kæde det sammen med forfatningstraktaten er misforstået. Forfatningstraktaten sætter direkte dyrevelfærd som en værdi for EU. Med “tager Unionen og medlemsstaterne fuldt hensyn til velfærden for dyr som følende væsener” har EU et værdigrundlag til at modsætte sig sær nationale interesser. Og hvis 1 mio. borgere stadig er utilfredse, kan de med forfatningstraktaten og deres underskrifter få Kommissionen til at kigge på sagen igen. Dette er klare forbedringer i forhold til i dag, og man bør tværtom stemme ja til forfatningstraktaten, hvis man ønsker forbedret dyrevelfærd i Europa. Forfatningstraktaten handler om rammerne for beslutningerne ikke selve indholdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *