Socialdemokratisk galskab

Henrik Nielsen, folketingskandidat (S) skriver i JV den 9/12, at Venstres forslag om at indføre flere løbende tests i folkeskolen er galskab. Men hvor er galskaben i at arbejde for at det faglige niveau i folkeskolen styrkes? Den netop udsendte OECD undersøgelse PISA har vist, at hver sjette elev som forlader den danske folkeskole ikke har brugbare læsefærdigheder og endnu flere klarer sig dårligt i matematik og naturfag. Det er især mange børn fra de mindre ressourcestærke hjem som bliver taberne i den danske folkeskole. Danske elever er de fagligt absolut ringest funderede land i Norden. I Læsning bliver det til en 19. plads, i matematik en 15. plads og i naturfag er vi helt nede på en 31. plads. Forskere og personer med et langt og dybdegående kendskab og arbejde i den danske folkeskole siger, at det er disciplinen det er galt med. Den blødsødne socialdemokratiske politik, som blev indført, da Ritt Bjerregaard var undervisningsminister, har skadet. Det socialdemokratiske mantra – Vi skal alle være lige dårlige og test er noget som presser eleverne – har fejlet. Sprogscreening, tests, trin- og slutmål, samt større inddragelse af forældrene, er netop med til at give et retvisende billede af elevernes stærke og svage sider. Gennem denne form for løbende evaluering kan man fra skolernes side sætte ind mod læsevanskeligheder og andet inden det udvikler sig til store problemer for den enkelte elev. Henrik Nielsen og Socialdemokraterne tager skoleeleverne som gidsler i deres ideologiske galskabsspil for galleriet. Fra Venstres side ønsker vi ikke, at børn fra ressourcesvage familier får dårligere forudsætninger i skolen og tabes i systemet. I Venstre ønsker vi ikke at hver sjette som forlader folkeskolen står uden brugbare læseevner. Vi ønsker en faglig stærk folkeskole, som giver alle elever viden og redskaber og dermed en mulighed for at gøre og arbejde med det de ønsker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *