Et trygt EU

Med dannelsen af EF, og efterfølgende EU, blev det slut med krig i vores del af verden. EU står får fri handel, fredelig sameksistens og fælles forpligtelser og fjerner dermed truslen om krig og ufred. Når vi er forpligtet på hinanden og afhængige af hinanden, har vi større tendens til at fokusere på løsninger og enighed fremfor konflikt og uenighed. Siden det vi i dag kender som EU blev født, har der været en stadig udvikling i antallet af medlemslande. Det indtil videre sidste skridt er, at EU netop er blevet udvidet med yderligere 10 lande. Et genforenet Europa giver os alle større personlig frihed og sikkerhed. Jo flere europæiske lande der deltager i samme politiske samarbejde, jo mindre er risikoen for krig og ustabilitet i vort nærområde. De nye medlemslandes tilstand er stadig ikke for god. Østlandene mangler en del for at nå op på vesteuropæiske standarder. Men de er på vej. Med hensyn til økonomien så ser de nye medlemslande ikke længere ud, som de lande der kom frem i lyset da muren væltede. Reformerne har været mange, hele industrier er gået ned, men nye er kommet til. De økonomiske resultater er begyndt at vise sig, og de fleste af landene har i årevis haft ganske gode vækstrater, bedre end vore, så de haler ind på vor velstand. Med indlemmelsen i EU bliver det mere fornuftigt at investere i disse lande, da de nu er kommet med i det fællesskab, der danner grundlaget for en stabil udvikling. Ved at trække investeringer til, vil levestandarden i de nye lande højnes. Højere levestandard minimerer risikoen for konflikter, og vi vil alle sammen opleve, at det samlede Europa giver os mere tryghed. Et stort, stærkt og samlet EU giver os flere fordele i form et sundere miljø og øget økonomisk vækst. Men frem for alt opnår vi en større politisk tryghed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *