Den som stemmer – bestemmer!

Europa-Parlamentet, er det ikke det der Mickey Mouse parlament, hvor gamle afdankede politikere bliver sendt ned til fyrstelige lønninger og endnu fyrsteligere rejsegodtgørelser? Hvorfor skulle jeg spilde tid på at stemme til det? Sådan er der sikkert mange danskere, der tænker i disse dage. Men den opfattelse er farlig, for når det kommer til stykket, så er Europaparlamentet ikke længere end lille mus uden indflydelse. Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle på en stor del af de love, der kommer til at gælde i Danmark. En analyse fra Mandag Morgen fastslår, at når det gælder blandt andet miljøområdet, erhvervsområdet og trafikområdet, så har Europa-Parlamentet faktisk mere indflydelse end de danske ministre. Så valget den 13. juni handler både om Europa, men også om Danmark. Skal vores samfund gå i en mere liberal frihandelsretning, hvor der åbnes op for konkurrence – også fra verdens udviklingslande, eller skal vi fortsætte med at beskytte vores landmænd mod international konkurrence til skade for verdens fattigste? Mit svar er ja, vi skal skabe frihandel, liberalisere og markedsorientere landbrugsproduktionen. Skal vi forbyde brugen af skadelige, giftige og hormonforstyrrende stoffer og kemikalier eller skal vi bare lade jungleloven herske som tilfældet er i dag. Min svar er Ja, vi skal i EU have vedtaget en kemikaliereform, hvor farlige stoffer helt forbydes. Skal vi have et stærkt, men slankt EU, der koncentrerer sig om de virkelige kerneområder, men ellers lader det være op til borgerne at indrette deres samfund, som de ønsker det. Eller skal vi vælge den socialistiske vej mod centralisering og harmonisering på socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og skatteområdet? Mit svar er det første – et friere, stærkere og slankere EU. Skal vi have et EU, der kan tale demokratiets og menneskerettighedernes sag på den internationale scene, og hvis alt andet fejler i sidste ende kan sætte magt bag ordene, som bl.a. FNs generalsekretær Kofi Annan håber. Eller skal vi overlade det til stormagterne, de nationale særinteresser og skrupelløse diktatorer at styre verdens gang, mens vi passivt ser til? Mit svar er det første – EU skal være i stand til både at løse konflikter og skabe fred. Det er disse spørgsmål, du med din stemme den 13. juni, er med til at svare på. Så Stem!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *