Lykketoft må forklare sig!

Debatindlæg i Berlingske. Mogens Lykketoft må forklare hvad han mener, når han til udenrigsmagasinet Ræson udtaler, at Socialdemokratiet er nået til en afklaring omkring værdien af det europæiske samarbejde hvilket vil kunne føre til, at partiet en dag i fremtiden skal forsvare EU imod ”superliberalister og gammelnationalister”. Hvem er disse superliberalister? Jeg synes det ville være på sin plads om Mogens Lykketoft forklarede vælgerne hvem superliberalisterne er, og hvorfor de er en trussel mod EU. Lykketoft fremsætter en beskyldning, der ikke svarer til virkeligheden. Er det Venstres klare politik om et afskaffe landbrugsordningerne? Er det Venstres klare politik om et slankere men stærkere EU, hvor man styrker EU på en række kerneområder? Eller er det Venstres politik for at sikre nærhedsprincippet, så beslutninger træffes så tæt på os borgere som muligt? Hvad er det, der er en trussel mod EU Lykketoft? I samme interview angrer Lykketoft Socialdemokratiets fodnotepolitiske nej til EF-pakken i 1986. Det er ærlig snak, men hvorfor ikke fortsætte ærligheden Lykketoft? Hvis Lykketoft mener at Venstres politik er en trussel mod EU, så ville det vel være på sin plads at han samtidigt fortalte vælgerne hvad det er for et EU som socialdemokratiet kæmper for. Er det et nyt socialistisk eksperiment a la sovjetunionen, som Lykketoft stræber efter? Personligt tror jeg ikke at Socialdemokratiets forsøg på at udvide EU kompetencen på flere områder som arbejdsmarked, social, velfærd, sundhed, beskæftigelse og lignende vil gøre EU mere handlekraftigt og demokratisk. Det vil snarer blive en sump af regulering. EU skal styrkes på kerneområderne og skal i langt højere grad end i dag afholde sig fra at lovgive på mere perifere områder. Det er op til vælgerne at vurdere om EU med socialdemokratiet ved roret skal gå i retning af et samarbejde, der lider af livstilssygdomme fordi konstruktionen er ved at bukke under for vægten af alle de områder, fra cigaretmærkning til beskæftigelse, som S ønsker at proppe i samarbejdet. Eller om vi skal gå i en liberal retning, hvor samarbejdet slankes og styrkes på kerneområderne. For mig at se er glidebanen mod socialdemokratisk centralisme en større trussel mod EU samarbejdet end jeg selv er. Men Lykketoft vil du ikke gøre os alle den tjeneste at forklare os hvorfor superliberalisterne – sådan en som mig og mange andre Venstrefolk – er en trussel mod EU.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *